Powered by Smartsupp
Categories
13/05/2021
ENDOLAPAROSKOPIA – XVII Bezpłatny kurs podstawowy
Wspólnie z Centrum Symulacji Medycznej w Szczecinie zapraszamy na bezpłatny kurs dla lekarzy specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych - EAES BASIC ENDOLAPAROSCOPIC SKILLS HANDS-ON COURSE

Uczmy się na symulatorach a nie na pacjentach.

Kurs realizowany w ramach projektu „Endolaparoskopia – innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów” przez Centrum Symulacji Medycznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 50, Szczecin przez dr hab. n. med. Włodzimierza Majewskiego.

Miejsce i termin warsztatów:

15-16 maja 2021, warsztaty w budynku Centrum Symulacji Medycznej PUM, parter i Ip.

Początek godz. 9.00.sala 2.

Kurs organizowany przy współpracy z Oddziałem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Kurs w warunkach symulowanych zalecany jest dla lekarzy rezydentów, specjalizujących się w chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej, a także dla lekarzy specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych, gdzie wykonywane są zabiegi laparoskopowe i endoskopowe.

Kurs jest akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Endoskopowej (EAES) www.eaes.eu (endorsed courses).

Patronat honorowy

Jego Magnificencja Rektor PUM prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Język warsztatów: polski, angielski

Program Warsztatów
Zajęcia 15.05.2021, SOBOTA

8.00.-8.50. Rejestracja uczestników
8.50.- 15.35. Sesja wykładowa Sala nr 2, Centrum Symulacji Medycznej PUM, ul. Klonowica 50
15.30. – początek sesji warsztatowych (6 sesji w ciągu 2 dni)
8.50.- 15.10. Sesja wykładowa (po każdym wystąpieniu 5 min. czasu na dyskusję)
8.50. – 9.00. Rozpoczęcie sesji. Wyjaśnienie celu i organizacji warsztatów.- dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, Centrum Symulacji
Medycznej PUM
9.00.- 9.45. ” Imaging in Laparoscopy and Endoscopy. In the way to achieve the best. Mr Ullrich Haefner, Berlin, Germany.(przedstawienie
sprzętu endoskopowego, laparoskopowego i sprzętu wysokiej częstotliwości. na którym będą ćwiczyć uczestnicy kursu).
9.50.- 10.35. Laparoskopia Diagnostyczna, Appendektomia laparoskopowa. Cel i zabiegi krok po kroku, dr hab. n med. Włodzimierz Majewski,
Centrum Symulacji Medycznej PUM
10.40.- 11.25. Cholecystektomia Laparoskopowa. Jak ja to robię?- Prof. dr hab. n med. Andrzej Modrzejewski, Zakład Pielęgniarstwa
Specjalistycznrgo PUM
11.30.-11.45. przerwa
*11.45.- 12.30. Problemy bezpieczeństwa w Chirurgii Laparoskopowej. Sprzęt wysokiej częstotliwości, zalety i wady.. Prof.dr hab. Piotr
Myśliwiec I Kl. Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej AM Białystok
12.35.-13.20. Szkolenie laparoskopowe młodych lekarzy w Europie, Polsce i USA – podobieństwa i różnice” Dr n. med. Michał Janik, Klinika
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
13.25.- 14.10. Porównanie ergonomii pracy chirurga z ergonomią pracy na trenażerze laparoskopowym.”- dr n.zdr. Agata Baranowska, Katedra
Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński

14.10.–14.40.. Zasady wykonania gastroskopii i kolonoskopii (podstawowe techniki)
Cel i zabiegi krok po kroku, dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, Centrum Symulacji Medycznej
14.15. – 15.10. Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentami przewidzianymi do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych. Ćwiczenia.
dr Monika Mak, Zakład Propedeutyki Psychiatrii PUM,
* temat jest przedstawiany przez eksperta EAES
15.10.- 15.30. przerwa (lunch)
15.30.-20.45.Sesje warsztatowe ( Podstawowe ćwiczenia laparoskopowe i endoskopowe)
15.30. – 15.45. Symulatory i zestawy do ćwiczeń laparoskopowych. Ćwiczenia podstawowe. dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, , Centrum
Symulacji Medycznej PUM. (Pokaz prostych ćwiczeń do wykonania przez uczestników na wideomonitorze).
16.45 – 16.00. Symulatory i zestawy do ćwiczeń endoskopowych. Pokaz prawidłowych czynności wymaganych do wykonania gastroskopii i
kolonoskopii dr hab. n med. Włodzimierz Majewski, , Centrum Symulacji Medycznej PUM
16.00. – 18.15. Sesja ćwiczeniowa I na trenażerach laparoskopowych i endoskopowych
Mentorzy: Prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski
Dr hab.n.med. Piotr Myśliwiec
Dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski
Mr Ullrich Haefner
Dr Michał Janik
Dr n.zdr. Agata Baranowska – ergonomia
18.15. – 18.30. przerwa
18.30. – 20.45. Sesja ćwiczeniowa II na trenażerach laparoskopowych i endoskopowych
Mentorzy j.w.
Pierwsze dwie sesje obejmują laparoskopowe ćwiczenia podstawowe na trenażerach i ćwiczenia w przeprowadzaniu badania endoskopowego i
laparoskopii na symulatorze.

Zajęcia 16.05.2020 , NIEDZIELA
9.00.- 19.20. Sesje warsztatowe (doskonalące), operacje na kopiach narządów
8.00.-8.45. . Zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentami przewidzianymi do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych. Ćwiczenia. dr
Monika Mak, Zakład Propedeutyki Psychiatrii PUM, sala 2.
9.00.- 11.15.Sesja ćwiczeniowa III na trenażerach laparoskopowych + endoskopia
Mentorzy Prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski
Dr hab.n.med. Piotr Myśliwiec
Dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski
Mr Ullrich Haefner
Dr Michał Janik
Dr n.zdr. Agata Baranowska – ergonomia
11.15. – 11.25. przerwa
11.25. – 13.40.Sesja ćwiczeniowa IV na trenażerach laparoskopowych , mentorzy: j.w
13.40. – 14.00. przerwa (lunch)
14.00.- 16 15. Sesja ćwiczeniowa V na trenażerach laparoskopowych mentorzy: j.w
16.15. – 16.25. przerwa
16.25. – 18.40. Sesja ćwiczeniowa VI mentorzy j.w.
18.40. – 19.00. Zakończenie Kursu. Podsumowanie. Ocena mentorów i rozdanie certyfikatów – dr hab. Włodzimierz Majewski
Drugiego dnia cztery sesje laparoskopowe obejmują doskonalenie ćwiczeń podstawowych na trenażerach (szycie w laparoskopii) i operacje na
kopiach narządów oraz doskonalenie się
w przeprowadzaniu badania endoskopowego i kolonoskopowego na symulatorze.
Do udziału w warsztatach zachęcamy lekarzy, specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych – głównie podejmowane są tematy prostych
zabiegów laparoskopowych i podstawowych umiejętności technicznych przeprowadzania endoskopii i laparoskopii.
Kurs przeprowadzany jest bezpłatnie w ramach projektu „Endolaparoskopia – innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i
rezydentów”, POWR.05.04.00-00-0154/18. Udział w Projekcie obejmuje udział w sesji seminaryjnej oraz w sesjach ćwiczeniowych na
trenażerze, pod opieką mentora, oraz ocenę uczestnika przez mentora. Ponadto uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, posiłek w
trakcie trwania Kursu, a uczestnicy zamiejscowi zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu.
Badanie naukowe: Dla celów sprawozdawczych i naukowych będą zbierane dane dotyczące wyników wykonania poszczególnych ćwiczeń
przez uczestników.
Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat udziału w Kursie z oceną indywidualną na żądanie.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego internetowo najpóźniej do 10.04.2021 na adres poniżej.

Ogłoszenie o warsztatach ze zgłoszeniem udziału będą dostępne na stronie internetowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
oraz tutaj: https://www.pum.edu.pl/lapworkshop

Kontakt z organizatorem Warsztatów: e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl tel: 605 92 44 92,
Centrum Symulacji Medycznej PUM ul. S.Klonowica 50, Tel: Sekretariat: 91 48 00 951

UMÓW SIĘ NA DEMO